עמוד הבית  |   צור קשר  |   הסכם קורס קבוצתי  |   הסכם קורס אישי  |   לקוחות  |   אודות  |   תקנון  |   הצהרת פרטיות  |   תמיכה
כתבות   פיתוח   הדרכות   שירותי IT   מכירת ציוד  
  לקוח חדש הרשם  |  לקוח קיים התחבר  
 
   
חיפוש מוצרים
 
הסכם קורס קבוצתי
הסכם התקשרות – הדרכה קבוצתית
בין אמיר 1999 – הדרכות ופתרונות תוכנה ע.מ 02728917-2
רחוב ציפורה טוב 3 רחובות 7634939, טלפון: 08-9463717
 
לבין
שם _____________ שם משפחה/עסק _______________
ת.ז/ח.פ/ע.מ ______________ רחוב ________________ עיר ______________
טלפון __________-_____
מבנה הקורס
מספר מפגשים _____ משך כל מפגש 4 שעות אקדמיות (45 דקות כל שעה) בפועל 3 וחצי שעות מהן חצי שעה הפסקה. כל תלמיד יקבל ערכת הדרכה הכוללת חוברות תירגול, דיסק עם קבצי עזר לתירגול (אשר נכתבו על ידנו) והסבר בהתאם לנושאים אשר נלמדים במהלך הקורס. פירוט הנושאים, מועדי המפגשים יצורפו בדף נפרד אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
מספר תלמידים מירבי בקבוצה הינו: 8.
עלות הקורס:_______________ ₪ כולל מע"מ.
ביטולים
עד חודש לפני פתיחת הקורס לא ייגבו דמי ביטול, במידה ושולם.
ביטול מחודש לפני פתיחת הקורס ועד יום לפני פתיחת הקורס יחוייב בדמי ביטול בגובה 10% מעלות הקורס.
ביטול במהלך השליש הראשון של הקורס ייגבו דמי ביטול בגובה 30% מעלות הקורס, לאחר השליש הראשון לא יוחזרו כספים בגין ביטול.
במקרה של ביטול עקב כח עליון ישקול העסק לגבות דמי ביטול מופחתים, בהתאם להצגת מסמכים רלוונטיים.
הקפאת/העברת קורס
במקרה של הקפאת הקורס (הלקוח לא יכול להגיע למפגשים כפי שנקבעו, אך רוצה להמשיך בלימודיו) תשמר לו הזכות להמשיך ללמוד בקבוצה אחרת מאותה נקודה בה סיים למשך 6 חודשים מיום הקפאת הלימודים.
במידה ויבקש הלקוח להעביר את יתרת שעות הלימוד אשר שילם עבורם לאחר, יבואו שניהם על מנת להסדיר את העברת שעות הלימוד. כל זאת בתנאי שעלות שעת הלימוד בשני הקורסים זהה.
 
 
תאריך: ______/____/____
 
חתימת וחותמת של הלקוח: ________________

 
צור קשר
הסכם קורס קבוצתי
הסכם קורס אישי
לקוחות
אודות
תקנון
הצהרת פרטיות
תמיכה
‪Google+         © כל הזכויות שמורות amir1999     אמיר (1999) פתרונות מחשוב, ציפורה טוב 3 רחובות.